Ubytování Lebeda
kontakty

Obecní úřad Rakousy
Rakousy 34
511 01 Turnov
tel.: 481 321 434
Marta Franzová - starostka:
602 743 669
Karel Mařík  - místostarosta:
777 614 978

e-mail
ISDS: 4qyb7jd

IČ: 00276049
úřední den:
St 15-17 hod.

Na dotacích se podílí

logo MMR

logo Libereckého kraje

 

Titania Lux

Home spolek Jizeran

Převzato z kroniky

Čas plyne tak si připomeňme, jak před mnoha lety, přesně 14. 1. 1923, založili naši předkové - rodiče, prarodiče - ochotnický soubor "JIZERAN".
Z vyprávění těch, kteří spolek zakládali, jsme se dozvěděli, že k této činnosti přistupovali s nadšením, radostí, obětavostí a se snahou kulturně obohatit život v obci a potěšit spoluobčany hodnotnými akcemi ve svátečních dnech i chvílích odpočinku.
V roce založení čítal spolek 36 členů. Již v roce 1923 zahájili činnost Bergerovou divadelní hrou "Jidáš" a dál pokračovali třemi divadelními hrami pro dospělé i děti. Kromě divadelních her uspořádali "Taneční vínek" a úspěšný rok zakončili veselým Silvestrem.
V dalších letech organizovali i dožínkové slavnosti, společné výlety do okolí, plesy a slavili významné státní svátky.
Činnost tohoto spolku zanikla v letech padesátých.

Až počátkem roku 1998 se objevili noví nadšenci. A jako tehdy před léty to byli mladí lidé, kteří v touze po sblížení a kulturní seberealizaci, navrhli uspořádat "Sousedský bál".
Návrh byl s nadšením přijat a tak již 31. 1. 1998 se na 1. sousedském bále v Rakousích radovali nejenom sousedé z Rakous, ale i z mnoha okolních obcí.¨Po této zdařilé akci byl předložen další návrh - obnovení spolku JIZERAN.
K obnově došlo na ustavující schůzi 18. 3. 1998.

Z divadla

Divadelní představení
J. Drda - Dalskabáty – premiéra 10. 4. 1999 - bylo odehráno 12 repríz
ocenění: zlatý člunek města Tanvaldu a účast na celostátní přehlídce amaterských souborů hrajících dětem.

F. Smoljak, J. Svěrák – Ve sklepě je drak premiéra 5. 5. 2001 odehráno 6 repríz
ocenění: hlavní cena dětské poroty na Tanvaldském člunku a cenu za výtvarné zpracování draka

M. Bílek – Škaredá princezna – premiéra 12. 4. 2003 odehrány 4 reprizy

V. K. Klicpera – Divotvorný klobouk – premiéra 22. 4. 2006

Ze sportu

volejbalový turnaj Jizeran pořádá tradiční sportovní klání:

  • jarní a podzimní volejbalový turnaj
  • tenisový turnaj
  • Rakouský plecháč

O konání těchto akcí budeme informovat

Z kultury

Vánoční zpívání Tradiční kulturní akce:

  • Sousedský bál – vždy v lednu
  • Masopustní průvod – únor, březen
  • Dětský karneval - únor, březen
  • Dětský den - červen
  • Vánoční zpívání – 24.12.ve 13hod

Připravované akce:
U příležitosti 100. výročí postavení školy, připravujeme sraz školáků, rodáků a přátel Rakous.
Termín – květen 2007

Betlém v životní velikosti - prsinec
O dalších neplánovaných akcích vás budeme informovat.

Rada Jizeranu při obnovení spolku

Jiří Franz - předseda
Hynek Matzke - jednatel
Jakub Sýkora - pokladník
Kateřina Franzová - zapisovatelka
Petra Poloprudská - členka rady


Podrobnosti o spolku najdete na stránkách tohoto spolku.