Obnova MK po výstavbě vodovodu stála 1547tis. 974tis nám byla přidělena dotace z MMR a 341tis dotace z Libereckého kraje