Výměna 18 lamp veřejného osvětlení v obci, byla financována 50% dotací tj.45 000,-Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory - Regionální rozvoj program č.2.1

-program obnovy venkova, dotační titul 4